Bli medlem

Medlemsavgift för säsongen 19/20Enskild medlem: 100kr
Familj: 300kr (1 eller 2 vuxna samt alla barn under 18 bosatta på samma adress)Livstidsmedlem (enskild): 3.000kr (Nytt från och med säsongen 2012/13)
Medlemsavgiften gäller för tiden 1 maj till 30 april.

Hur blir man medlem:                  

*Via vårt PlusGirokonto: 440 60-2

*Via Swish 123 197 9830

Vad ska stå med på inbetalningskortet/internettbetalningen/Swish:

OBLIGATORISKA UPPGIFTER:

*För- och efternamn

*Fullständig adress

*Födelsedata (6 siffror ÅÅ-MM-DD) (för att skilja på medlemmar med samma namn, tex vid flytt samt åldersbestämda bussar på resor etc)

Frivilliga uppgifter:

*Telefon (helst mobilnummer, för kontakt vid resor och liknande)

*E-mail (för nyhetsutskick och kontakt)

Om inte all information får plats i meddelandefältet vid inbetalning/Swish så skicka ett e-mail till den medlemsansvarige, där ovan nämnda information finns med för samtliga personer som inbetalningen gäller. Var god märk e-mailet och Swish/PlusGiro-meddelandet på samma sätt så det enkelt går att handlägga uppgifterna.